എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EnglishEN

എന്താണ് ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവെർട്ടർ?

ഇത് പങ്കുവയ്ക്കുക

ആമുഖം:

പുനരുപയോഗ ഊർജത്തിന്റെ ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, വ്യക്തികൾക്കും ബിസിനസ്സുകൾക്കും ഇടയിൽ സൗരോർജ്ജം കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, സൗരോർജ്ജത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികളിലൊന്ന് കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ഊർജ്ജ ഉൽപാദനത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാണ്. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന്, സൗരോർജ്ജ ഉൽപാദനത്തിന് വിശ്വസനീയവും കാര്യക്ഷമവുമായ പരിഹാരം നൽകുന്നതിന് ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവെർട്ടറുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ലേഖനത്തിൽ, ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവെർട്ടർ എന്താണെന്നും അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും സാധാരണ ഇൻവെർട്ടറുകളിൽ നിന്ന് അത് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും ഞങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യും. വ്യവസായത്തിലെ ഒരു മുൻനിര കമ്പനിയെന്ന നിലയിൽ ഹിസെൻ പവർ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവെർട്ടറുകൾ നൽകുന്നതിൽ എങ്ങനെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുവെന്നും ഞങ്ങൾ എടുത്തുകാണിക്കും.


എന്താണ് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവെർട്ടർ?

Aഹൈബ്രിഡ് ഇൻവെർട്ടർഒരു സോളാർ പാനൽ സിസ്റ്റവും ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റവും സംയോജിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു നൂതന തരം ഇൻവെർട്ടർ ആണ്. വീടുകൾക്കും ബിസിനസ്സുകൾക്കും വിശ്വസനീയവും കാര്യക്ഷമവുമായ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി സോളാർ പാനലുകളും ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജും ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഗ്രിഡ്-ടൈ, ഓഫ് ഗ്രിഡ്, ഹൈബ്രിഡ് മോഡുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം മോഡുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവെർട്ടറുകൾ മൾട്ടി-മോഡ് ഇൻവെർട്ടറുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

സോളാർ പാനലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഡയറക്ട് കറന്റ് (ഡിസി) ഊർജ്ജത്തെ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറന്റ് (എസി) ഊർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവെർട്ടർ ഉത്തരവാദിയാണ്, ഇത് വീട്ടിലോ ബിസിനസ്സുകളിലോ വീട്ടുപകരണങ്ങൾക്കും ഉപകരണങ്ങൾക്കും പവർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. കുറഞ്ഞ സൗരോർജ്ജ ഉൽപ്പാദനം അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി മുടക്കം വരുമ്പോൾ ബാക്കപ്പ് പവർ നൽകുന്ന ബാറ്ററി ബാങ്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനും ഇതിന് കഴിയും.

ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് സെർവർ റാക്ക് ബാറ്ററി 8-54kWh


ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവെർട്ടറിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ:

പരമ്പരാഗത ഇൻവെർട്ടറുകളേക്കാൾ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവെർട്ടർ നിരവധി ഗുണങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ:

എ. വർദ്ധിച്ച കാര്യക്ഷമത: പരമ്പരാഗത ഇൻവെർട്ടറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവെർട്ടറുകൾക്ക് ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമത റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് 97% വരെ കാര്യക്ഷമത കൈവരിക്കാൻ കഴിയും, അതായത് സോളാർ പാനലുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കൂടുതൽ ഊർജ്ജം വീട്ടിലോ ബിസിനസ്സിലോ ഉള്ള ഉപകരണങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും പവർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ബി. ഊർജ സ്വാതന്ത്ര്യം: ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവെർട്ടർ വീടുകളെയും ബിസിനസുകളെയും കൂടുതൽ ഊർജ്ജ സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഒരു ബാറ്ററി സംഭരണ ​​സംവിധാനം സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, സോളാർ പാനലുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അധിക ഊർജ്ജം കുറഞ്ഞ സൗരോർജ്ജ ഉൽപ്പാദനം അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി മുടക്കം സമയങ്ങളിൽ ഉപയോഗത്തിനായി സംഭരിക്കാൻ കഴിയും.

സി. കുറഞ്ഞ ഊർജ്ജ ബില്ലുകൾ: ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവെർട്ടർ ഉപയോഗിച്ച്, വീടുകൾക്കും ബിസിനസ്സുകൾക്കും പകൽ സമയത്ത് സൗരോർജ്ജത്തെയും രാത്രിയിലെ ബാറ്ററി സംഭരണത്തെയും ആശ്രയിച്ച് അവരുടെ ഊർജ്ജ ബില്ലുകൾ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സൗരോർജ്ജം കുറഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ.

ഡി. കുറഞ്ഞ കാർബൺ കാൽപ്പാടുകൾ: സൗരോർജ്ജം ശുദ്ധവും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നതുമായ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സാണ്, കൂടാതെ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവെർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, വീടുകൾക്കും ബിസിനസ്സുകൾക്കും അവരുടെ കാർബൺ കാൽപ്പാടുകൾ കുറയ്ക്കാനും കൂടുതൽ സുസ്ഥിരമായ ഭാവിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകാനും കഴിയും.


സാധാരണ ഇൻവെർട്ടറുകളും ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവെർട്ടറുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

സാധാരണ ഇൻവെർട്ടറുകളും ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവെർട്ടറുകളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം അവയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയാണ്. സാധാരണ ഇൻവെർട്ടറുകൾ സോളാർ പാനലുകളിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, ബാറ്ററി സംഭരണ ​​സംവിധാനവുമായി സംയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവ ഗ്രിഡ്-ടൈ മോഡിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, അതായത് വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവയ്ക്ക് ബാക്കപ്പ് പവർ നൽകാൻ കഴിയില്ല.

മറുവശത്ത്, ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവെർട്ടറുകൾ സോളാർ പാനലുകളിലും ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഗ്രിഡ്-ടൈ, ഓഫ് ഗ്രിഡ്, ഹൈബ്രിഡ് മോഡുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം മോഡുകളിൽ അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനാകും. ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവെർട്ടറുകൾ വൈദ്യുതി മുടക്കം വരുമ്പോൾ ബാക്കപ്പ് പവർ നൽകുന്നു, കൂടാതെ സോളാർ പാനലുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന അധിക ഊർജ്ജം സംഭരിച്ച് ഊർജ്ജ ബില്ലുകൾ കുറയ്ക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.


ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവെർട്ടറുകളിൽ ഹിസെൻ പവറിന്റെ ശ്രദ്ധ

ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവെർട്ടർ വ്യവസായത്തിലെ ഒരു മുൻനിര കമ്പനിയാണ് ഹിസെൻ പവർ, വീടുകളിലും ബിസിനസ്സുകളിലും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവെർട്ടറുകൾ നൽകുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. വ്യക്തികളെയും ബിസിനസുകളെയും കൂടുതൽ ഊർജ്ജ സ്വതന്ത്രമാക്കാനും അവരുടെ കാർബൺ കാൽപ്പാടുകൾ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്ന വിശ്വസനീയവും കാര്യക്ഷമവുമായ ഊർജ്ജ പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുക എന്നതാണ് കമ്പനിയുടെ ദൗത്യം.

നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിനായി ഒരു ഉദ്ധരണി അഭ്യർത്ഥിക്കുക!


നിങ്ങളുടെ പരിഹാരം ചർച്ച ചെയ്യാം

ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത